Klager

På Privathospitalet Kollund gør vi vort bedste for hver patient, og det er vores erklærede målsætning, at alle patienter får et godt og behageligt ophold hos os.

Skulle du alligevel være mindre tilfreds og føler dig dårligt eller forkert behandlet, kan du meddele dette til ledelsen på Privathospitalet Kollund, hvor din klage vil blive set på med grundighed og alvor.

Direktionen for Privathospitalet Kollund

Elin Nielsen-Gehrt
Direktør

Telefon: 74 30 11 43
Mail: eng@privathospitaletkollund.dk

 

Offentlige klageinstanser

Patientombuddet

Hvis du mener, at der er sket en faglig fejl, har du desuden mulighed for at klage til Patientombuddet, der fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Patientombuddet behandler også klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over Patientforsikringens afgørelser om erstatning samt behandling af utilsigtede hændelser.

Patientombuddet
Frederiksborggade 15, 2.sal
1360 København K

Tlf.: 72 28 66 00 (Telefontid dagligt 10-14)
Fax.: 72 28 66 01
E-mail: pob@patientombuddet.dk
Hjemmeside: www.patientombuddet.dk

Patienterstatningen

Som patient i Danmark er du omfattet af Patienterstatningen. Patienterstatningen træffer afgørelse i sager, der omfatter skader sket i forbindelse med behandlinger på offentlige og private hospitaler.

Hvis du mener, at der i forbindelse med din behandling på Privathospitalet Kollund er sket en patientskade, kan du henvende dig til Privathospitalet Kollund eller Patienterstatningen.

Patienterstatningen
Nytorv 5, 3. sal,
1450 København K

Telefon: 33 12 43 43
E-mail: pf@patienterstatningen.dk
Web: www.patienterstatningen.dk

 

Vores historie Privathospitalet Kollund Indretning og faciliteter Overnatningsmuligheder Kvalitetssikring Personale Ledige stillinger Bestyrelsen Virksomhedsgrundlag KlagerPrivathospitalet Kollund A/S CVR 14616284 Bredsdorffsvej 10, Kollund, 6340 Kruså Tlf. +45 74 30 11 30 E: info@privathospitaletkollund.dk
Klinik Esbjerg, Danmarksgade 47, 6700 Esbjerg - Klinik Kolding, Bramdrupskovvej 20A, 6000 Kolding - Klinik Århus, Grenåvej 117, 8240 Risskov

       
IKAS - kvalitetsrapport
IKAS er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Klik på logoet herunder for at se vores rapport.

Sundhedsstyrelsens rapporter
Se Sundhedsstyrelsens rapporter vedr. kontrolbesøg. herunder (klik på logo)

Sundhed Danmark
Privathospitalet Kollund er medlem af Sundhed Danmark (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker)