Behandlinger - psykiatri

Privathospitalet Kollund A/S tilbyder behandlinger til personer med psykiske sygdomme, krisereaktioner, stress mv. v. psykiater Leif Olstrup.

De fleste psykiske lidelser kan behandles med gode resultater, men det kræver en hurtig og målrettet indsats. På Privathospitalet Kollund A/S aftaler patienten i fællesskab med psykiateren et individuelt tilpasset behandlingsforløb med udgangspunkt i en grundig indledningssamtale.

Behandlingen kan bestå af samtaleterapi og – eller medicinsk behandling. Der vil også være mulighed for at tilrettelægge et tværfagligt behandlingstilbud med den psykiatriske behandling og privathospitalets smerteklinik.Privathospitalet Kollund A/S CVR 14616284 Bredsdorffsvej 10, Kollund, 6340 Kruså Tlf. +45 74 30 11 30 E: info@privathospitaletkollund.dk
Klinik Esbjerg, Danmarksgade 47, 6700 Esbjerg - Klinik Kolding, Bramdrupskovvej 20A, 6000 Kolding - Klinik Århus, Grenåvej 117, 8240 Risskov

       
IKAS - kvalitetsrapport
IKAS er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Klik på logoet herunder for at se vores rapport.

Sundhedsstyrelsens rapporter
Se Sundhedsstyrelsens rapporter vedr. kontrolbesøg. herunder (klik på logo)

Sundhed Danmark
Privathospitalet Kollund er medlem af Sundhed Danmark (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker)