Behandlinger - Om anæstesiologi

Anæstesi betyder at gøre kroppen eller dele af kroppen ufølsom overfor smerte. På dansk at bedøve.

På Privathospitalet Kollund foretages operationer i både generel anæstesi (fuld bedøvelse), regional anæstesi (hvor en del af kroppen f.eks. en arm eller ben bedøves) og i lokal anæstesi (hvor et lille lokalt område bedøvelse)
Bedøvelse til de kirurgiske indgreb på Privathospitalet Kollund bliver udført af læger og sygeplejersker med specialuddannelse i anæstesiologi og der anvendes et standardudvalg af de mest anvendte og sikre bedøvelsesmidler.

Inden en operation vil en patient blive tilset (præoperativt tilsyn) af anæstesilægen og sammen aftaler de det videre bedøvelsesforløb. Tilsynet kan ske ved forundersøgelsen til operationen eller umiddelbart inden operationen.
Patienten vil altid blive bedøvet af samme anæstesilæge og anæstesisygeplejerske som har tilset patienten inden operationen.
Efter operationen bliver patienten overvåget på opvågningsafdelingen af erfarne opvågningssygeplejersker og anæstesilægen.

 

Om anæstesiologiFuld bedøvelseLokal bedøvelseFaste reglerOpvågningAnæstesiologisk teamPrivathospitalet Kollund A/S CVR 14616284 Bredsdorffsvej 10, Kollund, 6340 Kruså Tlf. +45 74 30 11 30 E: info@privathospitaletkollund.dk
Klinik Esbjerg, Danmarksgade 47, 6700 Esbjerg - Klinik Kolding, Bramdrupskovvej 20A, 6000 Kolding - Klinik Århus, Grenåvej 117, 8240 Risskov

       
IKAS - kvalitetsrapport
IKAS er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Klik på logoet herunder for at se vores rapport.

Sundhedsstyrelsens rapporter
Se Sundhedsstyrelsens rapporter vedr. kontrolbesøg. herunder (klik på logo)

Sundhed Danmark
Privathospitalet Kollund er medlem af Sundhed Danmark (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker)